Produkter

Flexibla, prisvärda och enkla standardlösningar för era integrationer.

Sedan 2004 har IT-Integration utfört hundratals framgångsrika integrationsprojekt. En av våra hörnstenar är att förse våra kunder med flexibla och underhållsvänliga integrationslösningar, vare sig vi pratar A2A (application to application) eller B2B (business to business). De integrationslösningar som det har funnits en bredare marknad för har vi utvecklat till standardprodukter:

LevScan
Effektiv hantering av leverantörsfakturor.

Läs mer


Med hjälp av LevScan, med eller utan tolkning, effektiviserar vi fakturahanteringen avsevärt på ett enkelt och funktionellt sätt - det har redan fler än 200 kunder upptäckt!

Fördelarna med skanning är många såsom snabbare och enklare attestering, ingen kopiering och arkivering och kontroll över fakturaflödet, vilket leder till en ökad trygghet, minskad risk för fel och till sänkta administrativa kostnader.

Huvudfunktionen i LevScan
 • Inskanning av leverantörsfakturor
 • Registering, tolkning och kontering
 • Godkänn och attestera via webbgränssnitt
 • Sök och granska
 • Fakturahantering som följer bokföringslagen
Priser
Levscan standard
 • Licens - 12.990kr/engångsavgift/inkl. ett företag med attestrunda
 • Installation - 3.900kr/engångsavgift
 • Attestrunda ytterligare företag - 1.000kr/år
 • Direktattest ytterligare företag - 400kr/år
 • Service och Support per år - 3.600kr
Visma Integration
 • Årlig avgift -1.275kr
Tilläggsfunktioner
 • Tolkningsmodul – startavgift - 9.000kr
 • Tolkning per faktura - 5kr
Levscan Redovisning med byråstöd
 • Offereras separat

Ladda ner Licens- och serviceavtal för Levscan (pdf).

Stäng fönster

Flerlager+
Efektiv hantering av flera lager samt batchnummer, bäst före datum mm.

Läs mer


Flerlager+

Håll reda på lagerstatus för olika lager

Har ditt företag behov av flera lagerställen eller filialer på olika orter är det Flerlager+, vår integrationsmodul, som hjälper dig att hålla reda på dina lagersaldon. I Visma Administration och Flerlager+ ser ni alltid total saldot på era artiklar och ni ser var era artiklar är placerade i olika sektioner och hyllor. Flerlager+ hanterar Bäst före datum, Batch och Serienummer. I flerlager+:s omfattande sökdialog kan ni söka och selektera på vad ni vill och till sist men inte minst så har ni full spårbarhet oavsätt om ni söker på batch, serienummer eller bäst före datum. Självklart kan ni kombinera era sökbegrpp för exakt resultat.


Order, beställningspunkter och inventering.

I Flerlager+ finns en ordermodul som stödjer flera lager och ni kan selektera tillgängliga artiklar med batchnummer, serienummer eller bäst före datum ner på "individ" nivå, för en som har behov av denna funktion. Ordermodulen stödjer även funktionen att leverera, från olika lagerställen på samma order. När en kundorder eller en inköpsorder registreras görs detta mot ett visst lager med möjlighet att ändra vid leverans. Självklart kan du även göra lagerförflyttningar mellan dina lager. Lagervärdering kan göras på det enskilda lagret precis som lagerplats. Inventeringar görs alltid per lager och resultatet synkroniseras med Visma Adminstration. Tillsammans med våra integrationsmoduler Inleverans+ och Utleverans+ hanterar ni in- och utleverans på ett rationellt sätt. Båda dessa moduler har självklart handscanner stöd. Med Utleverans+ har ni även möjlighet att koppla samman er med Unifaun Online som stödjer i stort alla transportörer inkl Postnord, eller om ni väljer att använda er av Postnord, kör Postpac Online. Detta innebär att ni även bokar transport och skriver ut samtliga dokument och etiketter för en komplett frakt. Utleverans+ ger er möjlighet att leda och kvalitets säkra lagerhantering, samtidigt som modulen har möjlighet att ge era slutkunder information om att deras leverans är på väg med hjälp av e-mail och/eller SMS. Handscanner modulen har även stöd för inventering.

Butiks lager inga problem

Flerlager+ kan användas tillsammans med ISUPOS kassa för att hantera ett speciellt butikslager. Lagerstället kan automatiskt ingå i försäljningskonteringen i redovisningen.
Stäng fönster

CRM
to
Visma

Integration mellan Microsoft Dynamics CRM och Visma Administration.

Läs mer


CRM4 Visma är vår standardprodukt för integrationen mellan Microsoft Dynamics CRM och Visma Administration.

Microsoft Dynamics CRM är en omfattande produkt för hanteringen av dina kundrelationer. Den hjälper dig att skapa en helhetsbild av kunden och innehåller bland annat verktyg för kundsegmentering, analyser och rapporter, hantering av affärsmöjligheter och handläggning av kundärenden.

Med CRM4Visma knyter vi samman systemen och du får ett ännu starkare stöd för hanteringen av dina kundrelationer med bland annat följande funktioner och fördelar
 • Samla all kundinformation på en enda plats för enkel rapportering och hantering av dina kunder
 • Använd mobilt stöd och låt dina medarbetare arbeta virtuellt oavsett plats
 • Kombinera de inbyggda analysverktygen med verktyg för affärsautomatisering och få en ännu mera heltäckande bild av kunden
 • Använd funktionerna för konto-och kontakthantering och leverera snabb och pålitlig kundservice
Priser
CRM4Visma
 • Basmodul - 13.900kr/engångsavgift
 • Installation CRM on-line - 299kr per användare/engångsavgift
 • Installation av integrationslösning - 995kr/tim
Integrationsmoduler - 4.600kr/år
 • Kund
 • Artikel
 • Fakturering
 • Order
 • Offert
Visma Integration
 • Årlig avgift - 1.275kr/år

Stäng fönster

Invoice
Collectors

Integration med din inkassopartner.

Läs mer


Autogiro
Skapa autogirounderlag från Visma Administration.

Läs mer

Produkten Autogiro skapar autogirounderlag från Visma Administration.

Via produkten skapas en fil som skickas till bankgirot för bevakning och när beloppet förfaller så dras faktura beloppet från kunden.

Priser
 • Autogiro,Basmodul - 3.500kr/engångsavgift
 • Service och supportavtal - 1.200kr/år
 • Installation - 995kr/tim

Ladda ner Licens- och serviceavtal för Autogiro (pdf).

Stäng fönster

UNIFAUN
Transport

Skicka order direkt från Visma till UNIFAUN Online med bara en knapptryckning. Följ länken för att läsa mer om UNIFAUNS TA-system.

Läs mer


Prislisteinläsning
Kortare och precisare inläsning av prislistor.

Läs mer


Ramverk för effektiv omvandling och Inläsning av leverantörers prislistor

IT-Integration har gjort ett stort antal integrationer där prislistor från kunders leverantörer har lästs in i Visma administration. Med denna erfarenhet har vi skapat ett ramverk som gör att omvandlingen/inläsningen av nya leverantörers prislistor till Visma kan utföras på kortare tid och med en bättre precision. Dock vet vi av erfarenhet att varje ny situation är unik i sig så tveka inte att höra av dig till oss för en dialog.


Stäng fönster